VPS/云服务器

云服务器和专用资源池可以按照您的需求而度身定做和增长

查看更多 »

特价服务器

美国机房促销活动,服务器价格更优惠!

查看更多 »

高防服务器

美国高防服务器,免费提供40G DDOS防御,最高可升级到100G

查看更多 »

站群服务器

4个不同C段,多达258IP美国站群服务器,高性价比

查看更多 »

热销美国服务器

 • Intel Pentium G620 2.6GHz
 • 内存:8GB
 • 硬盘:500GB SATA
 • 带宽:100M独享
 • IP:5个
 • 价格:¥359元/月
 • 查看更多
 • E3-1220 3.1GHz
 • 内存:8GB
 • 硬盘:500GB SATA
 • 带宽:100M独享
 • IP:5个
 • 价格:¥490元/月
 • 查看更多
 • E3-1230v2 3.3GHz
 • 内存:16GB
 • 硬盘:1TB SSD
 • 带宽:100M独享
 • IP:5个
 • 价格:¥605元/月
 • 查看更多
 • E6-2660 3.7GHz
 • 内存:32GB
 • 硬盘:1TB SSD
 • 带宽:100M独享
 • IP:5个
 • 价格:¥1365元/月
 • 查看更多

热销香港服务器

 • Intel Xeon E3-1230L v3
 • 内存:8GB
 • 硬盘:1TB SATA
 • 带宽:10M
 • IP:5个
 • 价格:¥450元/月
 • 查看更多
 • Intel Xeon E3-1230L v3
 • 内存:8GB
 • 硬盘:1TB SATA
 • 带宽:10M
 • IP:5个
 • 价格:¥550元/月
 • 查看更多
 • E5-2650L V2
 • 内存:32GB
 • 硬盘:480G SSD
 • 带宽:20M
 • IP:3个
 • 价格:¥1250元/月
 • 查看更多
 • E5-2698 V3
 • 内存:32GB
 • 硬盘:800G SSD
 • 带宽:20M
 • IP:3个
 • 价格:¥1350元/月
 • 查看更多

美国高防服务器

 • Intel Xeon X3430
 • 内存:8GB
 • 硬盘:2TB SATA
 • 带宽:1GB
 • IP:5个
 • 防御:60GB
 • 价格:¥990元/月
 • 查看更多
 • Intel Xeon E3-1230 v2
 • 内存:16GB
 • 硬盘:2TB HDD
 • 带宽:1GB
 • IP:5个
 • 防御:60GB
 • 价格:¥1190元/月
 • 查看更多
 • Intel Xeon E3-1270 v2
 • 内存:16GB
 • 硬盘:2TB HDD
 • 带宽:1GB
 • IP:5个
 • 防御:60GB
 • 价格:¥1290元/月
 • 查看更多
 • Intel Dual Xeon L5520
 • 内存:24GB
 • 硬盘:2x2TB HDD
 • 带宽:1GB
 • IP:5个
 • 防御:60GB
 • 价格:¥1490元/月
 • 查看更多

美国站群服务器

 • Intel Core i3-530
 • 内存:8GB
 • 硬盘:1TB SATA
 • 带宽:1GB
 • IP:29个
 • 防御:无
 • 价格:¥590元/月
 • 查看更多
 • Intel Xeon E3-1230v2
 • 内存:16GB
 • 硬盘:1TB SATA
 • 带宽:100M
 • IP:258个
 • 防御:无
 • 价格:¥1390元/月
 • 查看更多
 • Intel Xeon E3-1270v2
 • 内存:32GB
 • 硬盘:2TB SATA
 • 带宽:100M
 • IP:258个
 • 防御:无
 • 价格:¥1490元/月
 • 查看更多
 • Intel Xeon E3-1230v3
 • 内存:16GB
 • 硬盘:1TB HDD
 • 带宽:1GB
 • IP:258个
 • 防御:10Gbps
 • 价格:¥1950元/月
 • 查看更多